طوفان الاقصی

تایپوگرافی طوفان الاقصی جهت استفاده طراحان و هنرمندان محترم در آثار خود همرسانی می‌‌گردد.

طراح نشان نوشتار: مهدی سهرابی نصر

10 5 - طوفان الاقصی - 1 11 5 - طوفان الاقصی - 2 12 5 - طوفان الاقصی - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: