طوفان الاقصی

بسیار زخم دیده و سر خم نکرده است
جانم به استقامت این خاک سخت‌کوش

طراح گرافیک: محمد آقایی

31 4 - طوفان الاقصی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: