طوفان الاقصی ‌

امروز مقاومت فلسطین از همیشه قدرتمندتر و رژیم غاصب صهیونیستی از همیشه ضعیف‌تر است.

اثر هنرمند: سروش زارع

50 5 - طوفان الاقصی ‌ - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: