عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست‏ ‌‏تو مَددکار منِ عٰاشق و دلدار منی ‌

#طوفان_الأقصی‌

29 3 - عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست‏ ‌‏تو مَددکار منِ عٰاشق و دلدار منی ‌ - 1 30 4 - عاشقم سوخته ام هیچ مَددکاری نیست‏ ‌‏تو مَددکار منِ عٰاشق و دلدار منی ‌ - 2

اشتراک‌گذاری این مطلب: