عاقدش گفت که مهریه‌ی اوآب شود وقراراست که او مادرِ ارباب شود

اشتراک‌گذاری این مطلب: