علی را جمود ، خشک مغزی و خشکه مقدّسی کشت

یک وقت می گوییم «ع» را “که” کُشت و یک وقت می گوییم “چه” کُشت؟ اگر بگوییم علی را “که” کُشت؟ البته عبدالرحمن ابن ملجم و اگر بگوییم علی را “که” کُشت باید بگوییم : جمود ، خشک مغزی و خشکه مقدّسی

اثر: سید محمدعلی بلادی فرد

IMG 20230507 075344 038 - علی را جمود ، خشک مغزی و خشکه مقدّسی کشت - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: