علی محرم اسرار رب

علی‌ست مَحرم اسرار ربّ بی همتا
کلیددار عطابخشِ هر خزانۀ اوست…

اثر: زهره سادات طباطبایی

IMG 20230414 143125 309 - علی محرم اسرار رب - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: