عملیات امروزِ مقاومت هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را از همیشه آشکارتر کرد.

آیا صبح نزدیک نیست؟

55 - عملیات امروزِ مقاومت هیمنه پوشالی رژیم صهیونیستی را از همیشه آشکارتر کرد. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: