غرق در ظلم خویش خواهی شد ‌

اثر هنرمند: محمدرضا ملاحسنی‌

17 14 - غرق در ظلم خویش خواهی شد ‌ - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: