غرق زخمیم ولی قامتمان خم نشده…‌ ‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: