غزه رود نیلی است که آن‌ها را خواهد بلعید… ‌

15 11 - غزه رود نیلی است که آن‌ها را خواهد بلعید... ‌ - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: