فرشتگان غزه

اسم همه ۳۴۵۷ کودکی که تا کنون در غزه به شهادت رسیده اند در این صفحه جا نشد!
این فقط نام ۱۰۰۰ تن از آنان است.

29 2 - فرشتگان غزه - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: