فصل پریشان شدنم را ببین…

از کودکی که برای نجات پدر تیر خورده اش تلاش میکند تا خادم سالخورده ی حرم که در حین خدمت به زوار به شهادت میرسد

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: