فلسطین آزاد خواهدشد

تردیدی نیست که فلسـطین آزاد خواهد شد.ممکن است اندکی دیرتر اندکی زودتر لكن قطعا این اتفاق خواهد افتاد. مبارزه ی امت اسلامی برای نجات فلسطین ان شاءالله به نتیجه خواهد رسید.

50 - فلسطین آزاد خواهدشد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: