فیلم دارای صحنه‌های دردناک‌

دیروز در حالی که زنده بودند نام خود را روی دست و پای خود نوشتند تا به راحتی شناسایی شوند و امروز در بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: