فیلم دارای صحنه‌های دلخراش است‌

کودک غزه‌ای که هر دو پایش قطع شده و با صورت غرق در خون هنوز زنده است …‌

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: