قحطی آب

دوباره شمر زمانه، دوباره قحطی آب
تشنگی میراث مظلوم است وقتی شمرها
قطره قطره آب را زندانی خود کرده‌اند

اشتراک‌گذاری این مطلب: