قرآن تنها سلاحمان است

بچه ها در حالی که تنها سلاحشان کتاب خدا در دست داشتند به بیمارستان رسیدند، دخترک گفت: من قرآن را با خودم حمل می کنم تا پروردگارم مرا حفظ کند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: