قطع ارتباط غزه؛ برای محو کردن جنایات اسرائیل!

رژیم جعلی اسرائیل برای محو کردن جنایات خود در فلسطین اشغالی اینترنت غزه را قطع کرده تا چهره ی زشت و پلید خود را از جهانیان مخفی کند! اما حقیقت هیچگاه پنهان نمی ماند …

اثر: محمد مهدی طاهری تبار

42 3 - قطع ارتباط غزه؛ برای محو کردن جنایات اسرائیل! - 1

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: