قهرمان واقعی همان کودکی است که با اشکش جهان را به چالش می کشد…‌ ‌

اشتراک‌گذاری این مطلب: