قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ… چه بکشیم چه کشته شویم پیروزیم

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ…
چه بکشیم چه کشته شویم پیروزیم

این شعار ماست ما با شما خیلی فرق داریم.
پاسدارانِ نیروی قدسّ الهی، شهادتتون مبارک.

28 - قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ... چه بکشیم چه کشته شویم پیروزیم - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: