لحظه ظهور نصرالله در تلویزیون روز قیامت اسراییل است.

روزنامه عبری هارتص نوشت لحظه ظهور نصرالله در تلویزیون روز قیامت اسراییل است.

سید حسن حتی سخن نگفتنش هم جنگ رسانه‌ای است. دارند خفه می‌شوند ببینند سید چه در سر دارد و چه نقشه ای میکشد.

41 4 - لحظه ظهور نصرالله در تلویزیون روز قیامت اسراییل است. - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: