مادران غزه

اثر هنرمند: فاطمه طیوب

14 11 - مادران غزه - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: