ما در فراقت سوختیم و آتش گلستان شد برایت

اثر: حدیث کاظم پور

photo 2023 01 02 22 20 00 - ما در فراقت سوختیم و آتش گلستان شد برایت - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: