ما (رژیم جعلی و کودک‌کش یهودی) گاراژ بیمارستان در غزه را بمباران کردیم..!

سخنگوی ارتش اشغالگر اسرائیل:
ما (رژیم جعلی و کودک‌کش یهودی) گاراژ بیمارستان در غزه را بمباران کردیم..!

58 4 - ما (رژیم جعلی و کودک‌کش یهودی) گاراژ بیمارستان در غزه را بمباران کردیم..! - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: