ما سوره فتحیم که بر می‌گردیم…

شاعران همراه با رزمندگان «طوفان الاقصی» از پاره تن اسلام،فلسطین مظلوم می خوانند…

مجموعه اشعار حماسی در رثای طوفان تاریخی ملت فلسطین با حضور شاعران برجسته

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: