مثل شهید

می‌شود مسئول بود و مثل‌شهید بروجردی اهل گفتگو.

طراح گرافیک:محمد آقایی
طراح نوشتار: امیرحسین ربانی

24 - مثل شهید - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: