مجروح شدن کودک فلسطینی

یک کودک فلسطینی پس از مجروح شدن برادرش در اثر بمباران غزه توسط رژیم صهیونیستی، او را در آغوش می گیرد تا او را آرام کند.

اشتراک‌گذاری این مطلب: