محرم؛ از آل‌بویه تا قاجار

اولین باری که ایرانیها به صورت رسمی در دهه محرم عزاداری کردن به زمان حکومت آل بویه برمی‌گرده. اون زمان به دستور معزالدوله دیلمی که پایه‌گذار آل بویه بود، در روز عاشورا همه بازارها تعطیل شد و مردم بیرون از خونه‌هاشون عزاداری کردن.

اشتراک‌گذاری این مطلب: