مردم عصبانی‌اند

رهبر انقلاب صبح روز گذشته: در قضیّه‌ی فلسطین، آنچه جلوی چشم همه‌ی دنیا است جنایتِ نسل‌کشیِ رژیمِ غاصب است… ملّتهای مسلمان عصبانی‌اند… نه فقط در کشورهای اسلامی… [بلکه] در کشورهای غربی، مردم اجتماعات میکنند… مردم عصبانی‌اند. اگر چنانچه این جنایت ادامه پیدا کند، مسلمانها و نیروهای مقاومت بی‌تاب میشوند، دیگر کسی جلوی اینها را نمیتواند بگیرد. ۱۴۰۲/۷/۲۵

 

22 14 - مردم عصبانی‌اند - 1میتواند بگیرد. ۱۴۰۲/۷/۲۵

اشتراک‌گذاری این مطلب: