مردم کسی را انتخاب کنند که خودش را سپر بلای مشکلات کشور قرار بدهد!

8 2 - مردم کسی را انتخاب کنند که خودش را سپر بلای مشکلات کشور قرار بدهد! - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: