مرد فلسطینی در کنار خانه‌های خراب شده توسط صهیونیست‌ها

این سرزمین متعلق به محمد عبدالله و مهدی موعود است که خواهد آمد و آن را از لوث وجود این اشغالگران پاک خواهد کرد
اینجا سرزمینی الهی است
اینجا سرزمین مقدسات است

اشتراک‌گذاری این مطلب: