مشارکت ۴۹.۸ اعلام شد

جمهوری اسلامی میتونست به راحتی رندش کنه اما اندازه‌ی اون دو دهم درصد هم به مردم دروغ نگفت!

19 1 - مشارکت ۴۹.۸ اعلام شد - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: