معمای ایران و حمله زمینی به غزه!

بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی به چرایی تعویق حمله زمینی اسرائیل به غزه پرداخته است. این رسانه انگلیسی یکی از مهمترین موانع حمله زمینی به غزه را ایران می‌داند.

1 2 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 1 2 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 2 3 1 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 3 4 1 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 4 5 1 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 5 6 1 - معمای ایران و حمله زمینی به غزه! - 6

اشتراک‌گذاری این مطلب: