ملت ایران به رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه معتقد به مبانی انقلاب احتیاج دارد …

11 7 - ملت ایران به رئیس جمهور فعال، پرکار، آگاه معتقد به مبانی انقلاب احتیاج دارد … - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: