مناظرات انتخابات در چهارچوب شرعی و دینی

رهبر انقلاب: مناظرات انتخابات در چهارچوب شرعی و دینی باشد. اظهارات نباید منتهی بشود به ایجاد دشمنی.

17 6 - مناظرات انتخابات در چهارچوب شرعی و دینی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: