منبع آلودگی فضای مجازی

اینترنت مقر منافقین در آلبانی قطع شد/دولت آلبانی در جدیدترین محدودیت خود برای منافقین در تیرانا، شبکۀ اینترنت مقر اشرف ۳ را قطع کرد.80 1 - منبع آلودگی فضای مجازی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: