من از تو هیچ به غیر از همین نفهمیدم که میهمان همه مائیم و میزبان همه تو

20 1 - من از تو هیچ به غیر از همین نفهمیدم که میهمان همه مائیم و میزبان همه تو - 3

اشتراک‌گذاری این مطلب: