من ربات نیستم وانسان هستم

سازنده این محتوای “من ربات نیستم وانسان هستم” درخصوص وظیفه انسان‌ها به ماجرای فلسطین و اسرائیل رو باید جایزه نوبل داد.

اشتراک‌گذاری این مطلب: