من فقط یکم موهام سوخته همین یکمم کبوده رنگم، مگه نه…

اشتراک‌گذاری این مطلب: