نجات یافتن معجزه‌آسای نوزادان دو قلوی فلسطینی

📍نوزادان دو قلوی فلسطینی که به طرز معجزه‌آسایی از بمباران اردوگاه جبالیا در شمال غزه جان سالم به در بردند و زنده از زیر آوار بیرون کشیده شدند.

29 14 - نجات یافتن معجزه‌آسای نوزادان دو قلوی فلسطینی - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: