نزدیک قلّه‌ایم؛ خستگی ممنوع!

37 - نزدیک قلّه‌ایم؛ خستگی ممنوع! - 1«وظیفه‌مان امروز مشارکت دادن مردم است، کمک کردن به آحاد مردم بخصوص به طبقات ضعیف؛ وظیفه‌مان امروز کار جهادی مسئولان است؛ این دیگر مربوط به خصوصِ سپاه نیست، همه‌ی مسئولان کشور امروز موظفند کار جهادی کنند، شبانه‌روزی کار کنند، خستگی نشناسند. ما فصل مشبعی را حرکت کردیم. این سربالایی، این شیب تند را عبور کردیم، به قله‌ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشویم. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخشهای مختلف باید با این روحیه حرکت کنند.»۱۴۰۲/۵/۲۶

اشتراک‌گذاری این مطلب: