نظامیان بزدل صهیونیست

به خون حاج قاسم قسم، روزی که اذن جهاد صادر بشه اینا از ترسشون جوری خودکشی کرده یا  در میرن که ی عمر آرزوی بچه شیعه ها برا له کردنشون رو به باد میدن

14 27 - نظامیان بزدل صهیونیست - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: