نمیدانم برای این تصویر چه باید نوشت تا حق مطلب را ادا کند

اسارت
زیر باران
زمینِ گل آلود
سرمای هوا
دستانِ بسته
پاهای برهنه ‌…

یک خبرنگار فلسطینی با انتشار این تصویر نوشت: ارتش رژیم صهیونیستی زندانیان غیرنظامی را مورد آزار و اذیت قرار داد و در طول مدت بازداشت آن‌ها در خان‌یونس زندانیان را به شدت شکنجه داد..

اشتراک‌گذاری این مطلب: