هتک حرمت گروهی از شهرک نشینان صهیونیستی به قرآن و آتش زدن آن

اثر: هانیه فراست

photo 2023 07 01 12 01 50 - هتک حرمت گروهی از شهرک نشینان صهیونیستی به قرآن و آتش زدن آن - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: