هفتادسال است مادران فلسطینی، هرشب بچه‌هایشان را محکم در آغوش می‌کشند؛ شاید که این آخرین شبشان باشد. ده‌ها سال است این زن‌ها، هر روز منتظرند خبر شهادت همسرشان را برایشان بیاورند. عمری‌ست کودکان غزه، وقت قایم‌باشک، باید اول آسمان را بپایند، نکند چشم را.کتی دنبالشان باشد. کودکان غز ه در محاصره به دنیا می‌آیند، در محاصره زندگی می‌کنند، در محاصره شهید می‌شوند و در محاصره، به خاک سپرده می‌شوند….

متن از سرکار خانم علی‌عسگرنجاد
‌اثر هنرمند: میلاد پسندیده

52 4 - هفتادسال است مادران فلسطینی، هرشب بچه‌هایشان را محکم در آغوش می‌کشند؛ شاید که این آخرین شبشان باشد. ده‌ها سال است این زن‌ها، هر روز منتظرند خبر شهادت همسرشان را برایشان بیاورند. عمری‌ست کودکان غزه، وقت قایم‌باشک، باید اول آسمان را بپایند، نکند چشم را.کتی دنبالشان باشد. کودکان غز ه در محاصره به دنیا می‌آیند، در محاصره زندگی می‌کنند، در محاصره شهید می‌شوند و در محاصره، به خاک سپرده می‌شوند.... - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: