هم الفائزون

من امروز آنان را به خاطر آن که صبر کردند پیروز می‌گردانم (سوره مومنون آیه ۱۱۱)

22 15 - هم الفائزون - 1

اشتراک‌گذاری این مطلب: