وضعیت بیرون آوردن پیکر انسان‌ها در غزه همینقدر اولیه و بدون تجهیزات است…

اشتراک‌گذاری این مطلب: