«وعده الهی»

📍«وعده الهی»

شهید سلیمانی: ما هیچ لحظه‌ای از عمرمان را سپری نمی‌کنیم مگر اینکه دشمن جلوی چشم ماست و به او فکر می‌کنیم.

اشتراک‌گذاری این مطلب: