وقتی رسانه سعودی معترضان را به «سگ» تشبیه می‌کند!

مجری شبکه سعودی اینترنشنال که خود از ابتدا بر طبل اغتشاشات می‌کوبید، این بار در توهینی آشکار همین افراد که خود باعث تحریک و به خیابان آمدنشان شده است را به سگ‌های درمانده تشبیه می‌کند.

 

 

 

اشتراک‌گذاری این مطلب: